צ.פ חברה  לבניין   לחצו על הלוגו כדי להגיע לאתר הפרויקט 

צ.פ חברה לבניין - טלפון: 03-6420210, פקס: 03-6430632